സ്ത്രീകളില്‍ ഏറ്റവും അധികം കണ്ടുവരുന്ന ക്യാന്‍സര്‍ രോഗമാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാന്‍സര്‍ അഥവാ സ്തനാര്‍ബുദം. മാറിലോ കക്ഷത്തിലോ ഉള്ള മുഴ, സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം, തൊലിപ്പുറത്തെ നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സ്രവം പുറത്തു വരിക എന്നിവയാണ് സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. സ്തനാർബുദ ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാന വസ്തുത കാൻസർ ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ചികിത്സ തുടങ്ങുക എന്നതാണ്. സ്തനാര്‍ബുദം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു പ്രധാനമായും 3 വഴികളാണുള്ളത്.

  • സ്വയം പരിശോധന
  • ഡോക്ടറെയോ നഴ്‌സിനെയോ കണ്ടുള്ള വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധന
  • മാമ്മോഗ്രാഫി

ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവും പ്രയോഗികവുമായത് സ്വയം പരിശോധനയാണ്.

സ്വയം പരിശോധന എപ്പോൾ ചെയ്യണം

  • മാസമുറയുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാ മാസവും ബ്ലീഡിങ്ങ് കഴിഞ്ഞു 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം പരിശോധന നടത്താം.
  • മാസമുറ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്.

സ്വയം പരിശോധന എങ്ങനെ ചെയ്യണം

  1. കുളി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുമാറുകളും നിരീക്ഷിക്കുക. രണ്ടു കൈകളും ഇരുവശങ്ങളിലായി ഇട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം നിരീക്ഷിക്കുക. അതിനു ശേഷം കൈകൾ തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് പരിശോധിക്കുക. മാറിലോ കക്ഷത്തിലോ ഉള്ള മുഴ, സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പ വ്യത്യാസം, തോളോപ്പുറത്തെ ചുവന്ന പാടുകൾ, നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയോ സ്രവം വരികയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ രണ്ടു സ്തനങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
  1. കട്ടിലിൽ മലർന്നു കിടന്നതിനു ശേഷം ഇടതുകൈ തലയുടെ പിന്നിലായി വയ്ക്കുക. വലതു കയ്യിലെ പെരുവിരൽ ഒഴികെയുള്ള നാല് വിരലുകളുടെ അറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്തനങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി താഴോട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒപ്പം കക്ഷവും പരിശോധിക്കുക. മറ്റേ മാറിലും എതിർവശത്തെ കൈകൊണ്ട് ഇതേ പ്രവർത്തി ആവർത്തിക്കുക.

ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

Dr. Nazneen Ameer – MBBS, MD (Radiation Oncology)
Consultant – Medical Oncology
Mar Sleeva Medicity Palai