ലോകത്ത്‌ പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹമുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ലോക പ്രമേഹദിനമാണ് നവംബർ 14. ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാനും ഇന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്തു നൂതന ചികിത്സാരീതികളും സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.

കോട്ടയം പാലായിലെ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയിൽ പ്രമേഹരോഗ ചികിത്സക്കായി മികച്ച വിഭാഗവും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ആശുപത്രിയിലെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡയബറ്റിക് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിലൂടെ പ്രമേഹം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധിക്കും. ചികിത്സ മാത്രമല്ല, ചികിത്സയ്‌ക്കൊപ്പം ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലഭിക്കേണ്ട പോഷകങ്ങളെക്കുറിച്ചു രോഗിയെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും രോഗിക്കുവേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയിൽ ഡോ. ഗീതു ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡോക്രൈനോളജി & ഡയബറ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം പരിചയ സമ്പന്നരായ ഡയറ്റീഷ്യന്റെയും ഡയബറ്റിക് എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെയും സേവനവും മെഡിസിറ്റിയിൽ ലഭ്യമാണ്.

പ്രമേഹരോഗികൾക്കൊപ്പം

പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണുകൾക്കും വൃക്കകൾക്കും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ട്. റെറ്റിനോപ്പതി സ്‌ക്രീനിംഗും അതിനുശേഷമുള്ള ചികിത്സകളും തുടങ്ങി രോഗിക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സുസജ്ജമാണ്. വൃക്കരോഗം വരാതെ തടയാനും വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാനുമുള്ള വിദഗ്ധരും മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയിലുണ്ട്.

പ്രമേഹരോഗികളുടെ കൽ, പാദം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് പോഡിയാട്രി വിഭാഗവുമുണ്ട്. സർജറി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, ജനറൽ സർജറി വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആവശ്യങ്ങൾക്കായും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

പ്രമേഹരോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കുവേണ്ട എല്ലാത്തരം ചികിത്സയും അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാനാവശ്യമായ നൂതന സംവിധാനങ്ങളും കൊണ്ട് സുസജ്ജമാണ് മാർ സ്ലീവായിലെ കാർഡിയാക് വിഭാഗം. നൂതന പരിശോധനകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനത്തോടെ 24 മണിക്കൂറും കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

കുട്ടികളിലെ പ്രമേഹം

കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹത്തിനുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ മെഡിസിറ്റിയിലുണ്ട്. നിയോനറ്റോളജിസ്റ്റ്, പീഡിയാട്രിഷൻ, പീഡിയാട്രിക്   ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ കൺസൽട്ടന്റ് എന്നിവരെല്ലാമുള്ള ഒരു പീഡിയാട്രിക് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റാണ് മെഡിസിറ്റിയിലുള്ളത്. സുസജ്ജമായ ഐസിയു സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സയും ശ്രദ്ധയും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഇൻസുലിൻ പമ്പ് തെറാപ്പി അടക്കമുള്ള എല്ലാതരം ഇൻസുലിൻ ചികിത്സകളും ഇവിടെയുണ്ട്.

ഗർഭകാലത്തെപ്രമേഹം

ഗർഭകാലത്തു സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രമേഹം ചിലരിലെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഗർഭകാല പ്രമേഹത്തെ ആത്‌മവിശ്വാസത്തോടെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയിലെ സേവനം. പ്രമേഹമുള്ള ഗർഭിണികൾക്ക്‌ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള നൂട്രിഷണൽ അസെസ്മെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡയബറ്റിക് ക്ലിനിക്കിൽ ഗർഭിണികൾക്കായുള്ള പ്രതേൃക ചികിത്സകളും പരിശോധനകളും ലഭ്യമാണ്.

അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ

പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒബിസിറ്റി അഥവാ അമിതവണ്ണം. ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ. വിദഗ്ധരായ നൂട്രിഷനിസ്റ്റിന്റെയും സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെയും സഹായവും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും. അമിതവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഒബിസിറ്റി ക്ലിനിക്, ബരിയാട്രിക് സർജറി, ഡോ. മഞ്ജുരാജ് കെ.പി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡോക്രൈനോനോളജി എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രമേഹരോഗികളെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കാൻ മെഡിസിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ടെർഷ്യറി കെയർ ആശുപത്രി

സാധാരണക്കാരന് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച ചികിത്സ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാല്പതിലധികം സ്പെഷ്യാലിറ്റി, സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളുമായി ആരംഭിച്ചതാണ് മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റി പാലാ. ചികിത്സാരംഗത്തു ഉന്നതനിലവാരം പുലർത്തുന്ന ടെർഷ്യറി കെയർ തലത്തിൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത ഈ ആശുപത്രി ഒരു വർഷംകൊണ്ട് സമീപത്തും വിദൂരത്തുമുള്ള നിരവധി ആശുപത്രികളുടെ വിശ്വസനീയ റഫറൽ ആശുപത്രിയായി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

ശുചിയായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ,  സേവന സന്നദ്ധരായ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും നിരവധി വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി പരിചയവുമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം, അത്യാധുനിക ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക മികവ്, സർവ്വസജ്ജമായ അത്യാഹിത – തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങൾ, അതിനൂതനവും സങ്കീർണവുമായ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാത്തരം ചികിത്സയുടെയും ലഭ്യത എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം പ്രതേൃകതകൾ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിക്ക് മാത്രമായുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നിലവാരമുള്ള കാത് ലാബ്, 128 സ്ലൈസ് സിടി സ്കാൻ , 3 തെസ്‌ലാ എം ആർ  ഐ, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രോമാ കെയർ, 150 ഇന്റെൻസീവ് കെയർ ബെഡുകൾ, അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യാവുന്ന അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉള്ള 11 ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിന്റെ ഉപയോഗം എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ മാർ സ്ലീവാ മെഡിസിറ്റിയെ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ളതാക്കുന്നു. അലോപ്പതി ചികിത്സക്കു പുറമെ ആയുർവേദ – ഹോമിയോ ചികിത്സകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ആയുർവേദ – ഹോമിയോ വിഭാഗങ്ങളിലും കിടത്തി ചികിത്സയുണ്ട്.

ഓപി സൗകര്യം

നാല്പതിലധികം വിഭാഗങ്ങളിലായി 130 – ഓളം കൺസൽട്ടന്റ് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ ഓപി പ്രവർത്തിക്കും. ഈവെനിംഗ് ഓപികളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഏതു ഡോക്ടറുടെയും കൺസൽറ്റേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഓപി സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാനും സാധിക്കുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഗൂഗിൾ  പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Dr. Geethu Antony
MBBS, MD (AIIMS), DM (Endocrinology, CMC Vellore)
Consultant – Endocrinology
Mar Sleeva Medicity Palai